Croeso i wefan Antur Nantlle Cyf

Antur Nantlle yw'r cwmni cymunedol sy'n gweithio er lles ardal Dyffryn Nantlle yng Ngwynedd, Gogledd Cymru.

Antur Nantlle Cyf - Gweithio er lles Dyffryn NantlleSefydlwyd Antur Nantlle Cyf yn 1991 fel cwmni cymunedol i weithio er lles Dyffryn Nantlle a'r ardaloedd cyfagos. Nod y cwmni ydyw datblygu prosiectau a denu grantiau i’r ardal fydd yn arwain at ddatblygiad economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol. Mae’r Antur yn barod ac yn awyddus i weithio gyda phartneriaid eraill i gyrraedd y nod, trwy chwilio am gyfleon newydd, hyrwyddo menter ymhlith pobl leol a datblygu cyfleodd i greu swyddi.

Lleolir swyddfa’r Antur yng Nghanolfan Dechnoleg Antur Nantlle yng nghanol Penygroes. Mae’r Ganolfan yn gwasanaethu trigolion Dyffryn Nantlle a’r cylch trwy gynnig gwasanaeth eang i’r cyhoedd. Mae yma ddrws agored i drigolion lleol ac ymwelwyr i ddod i chwilio am wybodaeth leol, defnyddio’r cyfrifiadruon a’r cyswllt rhyngrwyd, gwasanaeth llun gopio, peiriant ffacs, lamineiddio a llawer mwy. Mae ystafell hyfforddiant gyfrifiadurol y Ganolfan yn cynnig ystod eang o gyrsiau cyfrifiadurol a sgiliau digidol mewn cydweithrediad a darparwyr hyfforddiant.

Mae gennym nifer o unedau busnes swyddfeydd a siop yn yr ardal ac mae gwarchod ein tenantiaid yn un o’n blaenoriaethau pwysicaf.

Eisiau gwybod mwy?

Am ragor o wybodaeth am ein gwaith neu os oes gennych ddiddordeb mewn cydweithio er lles ardal Dyffryn Nantlle, neu â diddordeb mewn rhentu swyddfa neu uned waith am delerau rhesymol, yna cysylltwch â ni.