Croeso i wefan Antur Nantlle Cyf

Antur Nantlle yw'r cwmni cymunedol sy'n gweithio er lles ardal Dyffryn Nantlle yng Ngwynedd, Gogledd Cymru.

2 Swydd rhan amser ar gael

Cynorthwy-ydd Siop Cynnyrch Lleol a Lle Chwarae i Blant (2 swydd, 20 awr yr un)

Dyddiad cau: 12:00yp 27-04-2018
Oriau: 20 awr yr wythnos
Cyflog: Isafswm cyflog cenedlaethol + 20c / awr

Pwrpas y swydd: I sicrhau fod Y Banc wastad yn groesawgar i gwsmeriaid, gwerthu cynnyrch y siop i gwsmeriaid, goruchwylio’r lle chwarae i blant a chadw’r siop â’r lle chwarae yn lân a thaclus ar bob achlysur.
Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg a Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, fel ag y mae meddu ar sgiliau rhyngbersonol da.

Byddwn yn gofyn am ddadleniad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.

Sut i wneud cais

Cais trwy CV wedi ei anfon i: Robat Jones, Antur Nantlle Cyf, Swyddfa 8, Tŷ Iorwerth, 39 Heol y Dŵr, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6LW.

Am sgwrs am y swydd, ffoniwch 01286 882688.

This is an advertisement for the post of Local Produce Shop and Soft Play Area Assistant at Y Banc, Penygroes for which the ability to speak and write Welsh is essential.


Antur Nantlle Cyf - Gweithio er lles Dyffryn NantlleSefydlwyd Antur Nantlle Cyf yn 1991 fel cwmni cymunedol i weithio er lles Dyffryn Nantlle a'r ardaloedd cyfagos. Nod y cwmni ydyw datblygu prosiectau a denu grantiau i’r ardal fydd yn arwain at ddatblygiad economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol. Mae’r Antur yn barod ac yn awyddus i weithio gyda phartneriaid eraill i gyrraedd y nod, trwy chwilio am gyfleon newydd, hyrwyddo menter ymhlith pobl leol a datblygu cyfleodd i greu swyddi.

Lleolir swyddfa’r Antur yng Nghanolfan Dechnoleg Antur Nantlle yng nghanol Penygroes. Mae’r Ganolfan yn gwasanaethu trigolion Dyffryn Nantlle a’r cylch trwy gynnig gwasanaeth eang i’r cyhoedd. Mae yma ddrws agored i drigolion lleol ac ymwelwyr i ddod i chwilio am wybodaeth leol, defnyddio’r cyfrifiadruon a’r cyswllt rhyngrwyd, gwasanaeth llun gopio, peiriant ffacs, lamineiddio a llawer mwy. Mae ystafell hyfforddiant gyfrifiadurol y Ganolfan yn cynnig ystod eang o gyrsiau cyfrifiadurol a sgiliau digidol mewn cydweithrediad a darparwyr hyfforddiant.

Mae gennym nifer o unedau busnes swyddfeydd a siop yn yr ardal ac mae gwarchod ein tenantiaid yn un o’n blaenoriaethau pwysicaf.

Eisiau gwybod mwy?

Am ragor o wybodaeth am ein gwaith neu os oes gennych ddiddordeb mewn cydweithio er lles ardal Dyffryn Nantlle, neu â diddordeb mewn rhentu swyddfa neu uned waith am delerau rhesymol, yna cysylltwch â ni.